ลิ้งค์ URL และ QR Code สำหรับตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ITA ปี 2562

0
419

คลิกเพื่อตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6magk

หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

QR Codeภายนอก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 17 =