ประกาศผู้ชนะจ้างเหมามหรสพการแสดงโรงเรียนบ้านหนองม่วง งานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2562

0
299

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมามหรสพการแสดงโรงเรียนบ้านหนองม่วง งานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒