โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

0
128

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ได้สนับสนุนงบประมาณ  ประจำปี 2561 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพแกผู้สูงอายุ  ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมุู่ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ดำเนินกิจกรรม  ณ  ศาลากลางหมู่บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  10

002001003

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =