สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

0
110

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

วงเงิน 5,001 บาทขึ้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here