ประกาศผู้ชนะจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเทมีฟอส ๑% ชนิดเคลือบเม็ดทราย (Temphos ๑%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
21

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here