ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผูกประดับผ้าระบายสีม่วงและระบายสีขาวบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
50

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง