ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดซื้อ ไข่ไก่และน้ำมันพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
577

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือผลกระทบโควิด(ไข่ไก่และน้ำมันพืช)