ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๐๗๓ บร. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

0
90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๐๗๓ บร.