ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านประโคนชัย (ซอยนางชิม) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ฯลฯ