ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต ปี 2564

0
679

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย