การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

0
661

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ได้เป็นประธานในกิจกรรมการร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น รวมพลังสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมีัผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และตัวแทนจากภาคเอกชนในพื้นที่