การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

0
191

นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น รวมพลังสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน