ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสวายสอ (ซอยผู้ใหญ่สนั่น) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ ๑๒ (ซอยผู้ใหญ่สนั่น)