ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
85

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาไถฝังกลบขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓