ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๑๓๐ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๑๓๐ บร. จำนวน ๘ รายการ