ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos ๑% จำนวน ๖,๓๐๐ ซอง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และยุงลายพาหะนำโรคในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos ๑%