ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงเดลทาเมทริน ๑% บรรจุ ๑,๐๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงเดลทาเมทริน ๑% บรรจุ ๑,๐๐๐ ซีซี