ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๕๘๔ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่