ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูน,หิน และทราย จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับทำงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูน,หิน และทราย จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับทำงานในกองช่าง