ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
540

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง)