ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ประโคนชัย 2 แห่ง โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565

0
79

จัดซื้ออาหารเสริมนม