ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องสุขาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
147

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องสุขา อบต.