ติดต่อ อบต.

logoองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ที่อยู่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนธนูประสิทธิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์ 0 4466 6255

โทรสาร 0 4466 6256

อีเมล์ pkc-31140@hotmail.com